Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 28.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.3513.420

 и сгради

10135.3513.420.1

10135.3513.420.2

10135.3513.420.3

10135.3513.420.4

10135.3513.420.5

 

Ул. „Нов живот“ № 2

198 кв.м

 

56 кв.м

 8  кв.м

17  кв.м

 5 кв.м

 6 кв.м

Сава Иванов Топалов

Земя

96 160 лв.

 

 сгради

48 510  лв.

2.

ПИ 10135.3513.421

Сграда 

10135.3513.421.1

10135.3513.421.2

10135.3513.421.3

10135.3513.421.4

 

Ул. „Струга“ № 34

305  кв.м

 

24 кв.м

4 кв.м

82 кв.м

4 кв.м

 

Мара Георгиева Гочева

Даринка Георгиева Стоянова

Стоян Гюров Димитров

Земя:

148 130 лв. 

 

сграда

117 710 лв.

 

3.

сгради

10135.3513.422.1

10135.3513.422.2

10135.3513.422.3

10135.3513.422.4

 

Ул. „Струга“ № 32 А

 

4 кв.м

12 кв.м

31 кв.м

27 кв.м

 

 

 

Тодор Павлов Тодоров

 

 сгради

67 500 лв.

4.

Сгради 

10135.3513.423.1

10135.3513.423.2

 

Ул. „Струга“ № 32

 

18 кв.м

43 кв.м

Димитър Демирев Костов

 

сгради

86 920 лв.

 

5.

сгради

10135.3513.424.1

10135.3513.424.2

10135.3513.424.3

Ул.Струга“ № 30

 

22 кв.м

40 кв.м

14 кв.м

 

Петър Пантелеев Петров

Стефка Стоянова Петрова

 

сгради

80 330 лв.

 

6.

ПИ 10135.3513.357

 

 

 

ПИ 10135.3513.358

Ул. „Чинар“ № 18

 

 

 

Ул. „Чинар“ № 18А

6 кв.м

 

 

 

11 кв.м

 

 

Йордан Тодоров Фотев

Добри Тодоров Фотев

Маргарита Тодорова Димова

 

„ДАМЯН ЙОРДАНОВ“ ЕООД,

Златка Калудова Недева

Ангел Калудов Ангелов

Румяна Николаева Георгиева

земя

2 914 лв. 

 

 

5 342 лв.

7.

ПИ 10135.3516.85

Сгради

10135.3516.85.1

10135.3516.85.2

 

 

 

Ул. „Борис Игнатов“ № 24

188 кв.м

 

9 кв.м

43 кв.м

 

 

 

Димчо Георгиев Николов

Земя

94 240 лв.

 

Сгради:

24 450 лв.

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

10135.52.24

 и сгради

10135.52.24.1

10135.52.24.2

10135.52.24.3

Ул. „Пробуда“ № 200-А

284  кв.м

 

98 кв.м

  8 кв.м

33 кв.м

 

 

Неустановен собственик

Земя

93 720 лв.

 

 сгради

47 100 лв.

2.

10135.52.25

 и сгради

10135.52.25.1

10135.52.25.2

10135.52.25.3

Ул. „Пробуда“ № 200

108 кв.м

 

70 кв.м

15 кв.м

  7 кв.м

 

Михаил Стефанов

Божана Стефанова

земя

35 640  лв.

 

сгради

 

81 020 лв.

 

3.

10135.52.26

 и сгради

10135.52.26.1

10135.52.26.2

10135.52.26.3

Ул. „Пробуда“ № 197-А

227 кв.м

 

25 кв.м

 3 кв.м

36 кв.м

 

 

 

Неустановен собственик

Земя

74 910 лв.

 

 сгради

33 170 лв.

4.

10135.52.27

 и сгради

10135.52.27.1

10135.52.27.2

10135.52.27.3

 

 

Ул. „Пробуда“ № 197 Б

219 кв.м

 

28 кв.м

42 кв.м

84 кв.м

 

Неустановен собственик

земя

72 270  лв.

 

сгради

 

66 910 лв.

 

5.

10135.52.28

 и сгради

10135.52.28.1

Ул. „Пробуда“ № 197

166 кв.м

 

144 кв.м

 

 

Неустановен собственик

земя

54 780  лв.

сграда

71 720лв.

 

6.

10135.52.34

 и сгради

10135.52.34.1

Ул. „Пробуда“

109 кв.м

 

56 кв.м

 

 

 

земя

35 970  лв.

сгради

27 380 лв.

 

7.

10135.52.35

 и сгради

10135.52.35.1

 

 

Ул. „Пробуда“ № 192

132  кв.м

 

30 кв.м

 

 

Неустановен собственик

земя

43 560 лв.

сгради

15 700 лв.

 

8.

10135.52.36

 и сгради

10135.52.36.1

10135.52.36.2

10135.52.36.3

10135.52.36.4

Ул. „Пробуда“ № 191

364  кв.м

 

26 кв.м

38 кв.м

53 кв.м

  5 кв.м

 

 

Неустановен собственик

земя

120 120 лв.

сгради

94 550 лв.

 

9.

10135.52.33

 

 

 

Ул. „Пробуда“ № 193

16  кв.м

 

 

 

Неустановен собственик

земя

5 280 лв.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.