Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на Кмета на Община Варна за отчуждаване части от имоти частна собственост, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.3 от Закона за общинска собственост - 29.11.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.