Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 1 бр. неполучено съобщениe до заинт. лицe за одобрен, със Заповед №Г-270/20.09.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна, ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-602 „за жил. стр.“, кв. 43 по плана на 8 м.р. на гр. Варна, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 15 - 29.11.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.