Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 декември 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 4167, к.р. 403, по ПНИ на С.О. „Боровец-юг“, землище кв. Галата, гр. Варна - 05.12.2017 г.

 О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Анастасия Ташкова, Любомир Стоянов, Венелин Стоянов, Сашо Стоянов, Иринка Андреева, Георги Ташков и Стамена Ташкова - н-ци на Иван Иванов, Тодор Христов, Никола Николов, Иван Иванов, Иван Иванов, Христо Христов и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 083190ВН/ 11.09.2017г. от Георги Ташков, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 4167, к.р. 403, по ПНИ на С.О. „Боровец-юг“, землище кв. Галата, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706-467/ 04.12.2002 г. и Заповед № РД-1-7706-68/ 11.03.2003 г. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна, на 14.12.2017 г. от 14.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.