Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 3271, к.р.545 по ПНИ на С.О. „Зеленика“, землище кв. Галата, гр. Варна - 06.12.2017 г.

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Милко Тодоров, Ива Тодоров и Кита Тодорова - н-ци на Иван Тодоров, Велислав Апостолов и всички заинтересовани лица, че по молба рег. № АУ 098906ВН/ 26.10.2017г. от Милко Тодоров, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 3271, к.р.545 по ПНИ на С.О. „Зеленика“, землище кв. Галата, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706-385/ 20.09.2002 г. и Заповед № РД-08-7706-268/ 21.08.2008 г. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна, на 14.12.2017 г. от 16.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.