Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаването на протокол за въвод във владение в НПИ № 371, к.р.522 по ПНИ на С.О. „Акчелар“, землище гр. Варна - 06.12.2017 г.

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Неделчо Неделчев - н-к на Марин Демиров, Димитър Радев, Станислав Стефанов и Владислав Стефанов- н-ци на Зафира Радева и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 099430ВН/ 30.10.2017г. от Неделчо Неделчев, чрез пълномощник Нели Неделчева, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 371, к.р.522 по ПНИ на С.О. „Акчелар“, землище гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-06-7706-319/ 29.11.2006 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 14.12.2017 г. от 11.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.