Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
24 януари 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за утвърдена от Кмета на община Варна Заповед № 0272/22.01.2018 г. за отчуждаване на недвижим имот, представляващ ПИ 10135.5502.586 с площ 370 кв.м. на основание чл.25, ал.3 от ЗОС -24.01.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.