Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна обявява конкурс за избор на здравен медиатор - 01.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ВАРНА

бул. „Осми приморски полк“ №43 

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

І. Необходими документи:

-          Автобиография;

-          Мотивационно писмо;

-          Копие от диплома за завършено средно образование;

-          Заявление по образец. 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Варна. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.varna.bg 

 

ІІ. Изисквания към кандидатите: 

-          Завършено средно образование;

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

-          Владеене на езика на общността;

-          Комуникативни умения;

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

 

ІІІ. Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): 

-          Разглеждане на постъпилите документи от комисия;

-          Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. 

Краен срок за подаване на документи: 06.03.2018 г. 

Документите се подават в деловодството на Община Варна

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

  • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
  • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
  • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
  • Подпомагане при попълване на различни документи;
  • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.