Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 6 бр. неполучени съобщения до заинт. лица, с които ги уведомява, че със Заповед № Г-395/15.12.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-407 „жилищно“, кв. 237 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ № 9 - 01.02.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.