Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 05.02.2018 г.

Уведомяват се: Трайко Илиев Константинов, Любен Илиев Константинов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Венцеслава Тодорова Петрова, Преслав Бориславов Константинов, Вяра Николаева Константинова, Тодор Бориславов Константинов и Петя Тодорова Тодорова - Митева  със заявление рег. № АУ005812ВН/16.01.2018 г. за ПИ 135.5505.513 с площ 1869 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК КК и КР на район „Аспарухово“, изменени със Заповед №КД-14-03-2107/10.08.2012г. на Началник на СГКК - Варна. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.