Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Заповед № 037/01.02.2018 г. на Главния архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-17 (ПИ № 10135.1501.214) и УПИ ХVІІ-16 (ПИ № 10135.1501.216), кв. 327 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Доспат“ № 7 и № 9 - 07.02.2018 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.