Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Заповед № 036/01.02.2018 г. на Главния архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-8 в кв. 156 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Веслец“ № 41 - 07.02.2018 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.