Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 59 бр. неполучени съобщения до заинт. лица, с които ги уведомява, че със Заповед № Г-368/04.12.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-153,155 (ПИ 10135.1501.153 и 10135.1501.155), кв. 293 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 65 и №67 - 09.02.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.