Търсене
Начало » Новини
16 февруари 2018

11 жертви на трафик са били настанени в приюта във Варна

11 жертви на трафик са били настанени в приюта във Варна
В Община Варна се проведе първото за годината заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ). Срещата бе водена от Тодор Иванов, зам.- кмет на Община Варна и председател на. комисията, а в нея членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП при ГДБОП, МВР-София; Гранична полиция, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“, сдружение „Съучастие“, фондация „Владиславово“ и сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“. В заседанието взеха участие и секретарят на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и секретарят на Общинския съвет по наркотичните вещества.
По време на срещата бе разгледан и приет отчет за дейността на комисията за м.г. Представени бяха резултатите от проведените обучения на професионалисти – служители на МВР, социални работници и учители от Област Варна, насочени към прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Обучени бяха 150 професионалисти и 50 доброволци.
През отчетния период в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора във Варна е била предоставена закрила на 11 жени – на възраст 17 – 38 г. От тях 9 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Франция, Кипър, Норвегия, Чехия), като преобладава сексуална експлоатация.
В рамките на заседанието бе приета програма за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора през 2018 г.
Основни акценти в дейността на комисията, съгласно приетата програма, през настоящата година ще бъдат: обучения на професионалисти по „Програма за консултиране на професионалисти за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора“ с цел - повишаване на информираността и подобряване капацитета на мултидисциплинарните екипи за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора във Варна и региона; реализиране на програма за превенция на трафика на хора сред младите хора; обучения и дейности с доброволци от градския и училищните превантивни клубове; провеждане на общоградски кампании и организиране на работни срещи с представители на различни институции, ангажирани в превенцията и борбата с трафика на хора и предоставяне на закрила с цел - промяна на обществените нагласи за превенция на трафика на хора във всичките му форми. На заседанието беше представена Националната програма за превенция на трафика на хора за 2018 г.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.