Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна за за спечелили публични търгове с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост - 12.03.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.