Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува тринадесет броя неполучени съобщения до заинт. лица, с които ги уведомява, че със Заповед № Г-50/09.02.2018 г. на Зам.-кмет на Община Варна е отказано одобряване на ПУП-РУП за УПИ І-11 (ПИ № 10135.1026.13) в кв. 581 по плана на 14-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Кукуш“ №10 - 03.04.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.