Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 април 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'' за издаване протокол за въвод във владение за ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 12.04.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Димитър Папаризов и Милен Папаризов от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:  

По искане вх. № АУ 016467 ВН/15.02.2018г. на Община  Варна от н-ци на Георги Георгиев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4157 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 17.04.2018г. от 9.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.