Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 април 2018

Заповед № 133/02.04.2018 г. на Главния архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-4 , УПИ І-3 и УПИ ХVІІІ-2 ,кв. 855 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна - 13.04.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.