Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция ''ОСИСД'' във връзка с издадена Заповед №1619/30.04.2018г. на кмета на община Варна за утвърждаване на кандидатите за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи - общинска собственост - 02.05.2018 г.

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява, че е издадена следната заповед:

- №1619/30.04.2018г. на кмета на община Варна за утвърждаване на кандидатите за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи - общинска собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.