Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 май 2018

Район "Одесос" публикува Заповед № 190/03.05.2018 г. за изменение на Заповед № 246/30.06.2017 г. на Главния архитект на Община Варна - 09.05.2018 г.

Район „Одесос“ публикува Заповед № 190/03.05.2018 г. за изменение на Заповед № 246/30.06.2017 г. и двете на Главния архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-12 (ПИ № 10135.1506.266), УПИ I-1 (ПИ № 10135.1506.262 и ПИ № 10135.1506.264), кв. 20, удължаване на задънена улица до ПИ 10135.1506.264 и улична регулация от о.т. 3446 до о.т. 3443 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.