Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 май 2018

Район "Одесос" публикува Заповед № 191/03.05.2017 г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ и ЧКЗСП за УПИ XIII-6, кв. 163 по плана на 11-ти м. р. на гр. Варна - 09.05.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.