Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 май 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че има съставена Заповед № 1730/10.05.2018 г. на Кмета на Община Варна на основание 21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС - 11.05.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 Днес 11.05..2018  г. в изпълнение на  чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички  заинтересовани лица, има издадена  заповед на Кмета на Община Варна на основание  21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС , както следва:

Заповед № 1730/10.05.2018 г.;

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.