Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 май 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че има съставени заповеди № 1808/15.05.2018 г., № 1809/15.05.2018 г. и № 1810/15.05.2018 г. на Кмета на Община Варна на основание 21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС - 16.05.2018 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Днес 16.05..2018  г. в изпълнение на  чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички  заинтересовани лица, има издадена  заповед на Кмета на Община Варна на основание  21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС , както следва:

Заповед № 1808/15.05.2018 г.;

Заповед № 1809/15.05.2018 г.;

Заповед № 1810/15.05.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.