Търсене
Начало » Обяви » Търгове
17 май 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска собственост на вендинг машина (студени напитки) върху ПИ с идентификатор 10135.2562.82, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ - 17.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ИГУАНА“ ЕООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска собственост на вендинг машина (студени напитки) върху ПИ с идентификатор 10135.2562.82, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ – Административно битова сграда в спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове - на входа, до касата с максимална площ от 3 кв.м., предмет на Акт за публична общинска собственост № 6774/24.01.2012 г., за срок от 5 /пет/ години8727/04.11.2015г., за срок от 5 (пет) години

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.