Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 май 2018

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'' връзка с открита процедура на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 29.05.2018 г.

Обявление 

Във връзка с открита процедура  на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, моля на сайта на община Варна да бъде публикувано:

 

Идентификатор на имота

Адм. адрес на имота по иден. От СГКК - Варна

Площ за отчуждаване

Собственик, съгласно документ  за собственост от СВ и СГКК - Варна

Размер на парично обезщетение

1

Сграда 10135.3516.106.3

Ул. „Борис Игнатов“  № 14

50 кв.м

     Николай Янков Колев

56 800 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.