Търсене
Начало » Новини
29 май 2018

Записването на първокласници продължава до 31-ви май

Записването на първокласници продължава до 31-ви май

Заявленията за прием в първи клас в електронната система могат да се регистрират или коригират до 23,59ч. на 31-ви май, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Обявяване на резултатите от класирането ще стане в 17ч. на 5-ти юни, а записването на класираните деца в училището, в което са приети, ще става от 9ч. на 6-ти юни до 17ч. на 8-ми юни.

От дирекция „Образование и младежки дейности“ посочват най-често задаваните въпроси от родители при подаване на заявление:

Въпрос: Какво трябва да направя, ако детето има  постоянен и настоящ адрес, различен от тези на родителите?

Отговор: Ако детето се води на адрес, който не съвпада с постоянния и настоящ адрес на нито един от родителите,  трябва да посетите районна или общинска администрация, които да Ви издадат удостоверения за настоящ и постоянен на детето и на всеки от родителите.

Важно!

Всички документи трябва да бъдат представени в Община Варна, дирекция "Образование и младежки дейности", стая 1104,  ет.11.

Въпрос: Има ли риск, ако посоча само едно училище в заявлението?

Отговор: Да! Вариантите са различни, но рискът  съществува.

Първи пример: Ако детето има уседналост на този адрес повече от три години

Вие сте в първа група за класиране и:

-  ако броят на кандидатите в групата е по-малък от броя на обявените в училището места, Вие ще се класирате;

- ако броят на кандидатите в групата  е по-голям от броя на обявените в училището места, се отчитат допълнителните критерии. Ако Вие нямате точки от тях, можете да останете извън класирането.

Примерът важи за всяка една от следващите групи с различна уседналост, които участват в класирането по поредността, обявена в Системата за прием в първи клас.

Втори пример: Ако сте в четвърта група, т.е не сте в района на училището

Ако напишете едно училище и не сте в района на училището, детето Ви ще се включи в класирането, след като се класират децата от всички предходни групи. Ако броят на децата от предходните групи е по-малък от броя на обявените в училището места, Вие ще участвате с всички, които са във Вашата група до запълване на местата;

- възможно е да бъдете класирани;

- възможно е да останете извън класирането, ако се отчитат допълнителни критерии, а Вие не отговаряте на такива.

 Въпрос: Какво се случва, ако детето остане извън класирането и не е посочило второ училище?

Отговор: В този случай сте загубили възможността да се възползвате от уседналостта за училището, в чийто район сте (ако местата са запълнени) и участвате във второ класиране само за училищата, в които са обявени свободни места. 

Важно!

Вашето място в училището, в чийто район сте, не се пази за второ класиране!

Вашето място не се пази и ако не се запишете в училището, в което сте класирани!

 Въпрос: Мога ли да направя промени в заявлението, ако вече е подадено?

Отговор: Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията( до 31 май 23:59ч), както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата/районните администрации, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

 Въпрос: Възможно ли е детето да бъде класирано, но да получим отказ за записване от училището?

Отговор: При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

То може да участва в следващи класирания, като попълни ново заявление.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.