Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 май 2018

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'',че са съставени следните заповеди № 1366/12.04.2018 г. и № 1371/12.04.2018 г. съгласно чл.36, ал.1 от ЗОС - 31.05.2018 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

        Днес 31.05.2018 г. в изпълнение на чл. 61, ал.3 от АПК, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че са съставени следните заповеди:

 

Основание

Заповед №

Адрес на имота

Вид на имота

1.

Чл.36, ал.1, т.2

от ЗОС

1366/12.04.2018 г

Варна, СО „Боровец-юг“

ПИ №10135.5404.4767

Поземлен имот

2.

Чл.36, ал.1, т.4

от ЗОС

1371/12.04.2018 г

Варна, ПИ №10135.1030.298

СОС №10135.1030.298.1.23

Поземлен имот

СОС

 

На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите граждани и организации в срок не по- дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.