Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на С.О.м.“Ален мак“, землище Виница, община Варна - 11.06.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Домна Николова: Христо Николов и Велика Георгиева, управителя на „Туристическа хижа – Ален мак“ и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ040599ВН/26.04.2018г. от Велика Иванова Георгиева и Христо Иванов Николов чрез адв. Кремена Маринова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3785, к.р.515 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Ален мак“, землище Виница, община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/410/25.11.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-2853/02.11.2011г. на Началник СГКК, гр.Варна че на 18.06.2017г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.