Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 юни 2018

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за УПИ Х-18, землище с. Константиново - 12.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Васил Кумбилиев и на всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 052144 ВН/29.05.2018г. на Община Варна от Росица Панайотова е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за УПИ Х-18, кв. 14 по плана на ВЗ „Лазур, землище с. Константиново.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.