Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 юни 2018

Район "Одесос" публикува 2 броя неполучени съобщения за издадена Заповед № 190/03.05.2018 г. на Главния архитект на Община Варна, с които се разрешава изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-12, УПИ І-1 и удължаване на задънената улица до ПИ № 10135.1506.264 в кв. 123, и улична регулация от о.т. 3446 до о.т. 3443 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна - 12.06.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.