Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 юни 2018

Съобщение на дирекция "ИИБ" относно искане за установяване моментното състояние на сграда с идентификатор 10135.1506.766.1 на ул. „Габрово“ №1, гр. Варна - 14.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО

Г-ЖА ТОДОРА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Община Варна започва процедура по чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с молба №РД18005290ВН/              14.03.2018 г. от управителя на „ТД ЕСТЕЙТ“ ЕООД, относно искане за установяване моментното състояние на сграда с идентификатор 10135.1506.766.1, намираща           се на ул. „Габрово“ №1, гр. Варна и необходимостта от последващи действия, гарантиращи опазване здравето и живота на гражданите.

Настоящото съобщение има за цел да уведоми заинтересованите лица, собственици на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 10135.1506.766.1     за началото на процедурата по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.