Търсене

Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Изтегли документи

Помощ?