Търсене
Начало » Новини
21 юни 2018

Децата от НУ „Васил Левски“ ще бъдат преместени временно в Морската гимназия

Всички ученици от началното училище „Васил Левски” в Аспарухово ще бъдат преместени през новата учебна година в помещения на ВМГ„Св. Николай Чудотворец“ в същия квартал. Това вече е договорено с Регионалното управление по образование. Ще бъдат осигурени 14 класни стаи. Децата от подготвителна група на проблемното училище ще останат в детска градина „Морски свят”, където бяха и през тази година. Това обяви Елена Кенарова, началник отдел „Образование” в Община Варна, по време насреща с родители на ученици от НУ „Васил Левски“. В нея се включиха кметът Иван Портних, Христо Иванов – зам.-кмет по инфраструктурата, Пламена Маринова – зам.-кмет по правните въпроси, Виктор Бузев – главен архитект на общината.

 Сградата на НУ „Васил Левски“ бе построена на принципа на публично-частно партньорство (ПЧП), след сключване на договор между Община Варна и „Стоянстрой“ ЕООД  . Откриването на строителната площадка на новата сграда на НУ „Васил Левски“ е било през май 2011 г., а на 09.12.2011 г. е издадено разрешение за ползване на училището и въвеждане в експлоатация.

В края на 2017 г. със заповед на кмета учениците бяха изведени от училището, поради множество подадени сигнали от директора за сериозни проблеми със сградата. Те бяха настанени в 3 сгради, с осигурена целодневна организация на учебния ден –  във ВМГ „Св. Николай Чудотворец”,  в ДГ № 46 „Горска приказка” и в ДГ № 45 „Морски свят”. 

Междувременно бяха извършени проверки и огледи на опасната училищна сграда. Изискана бе наличната документация по целия строителен процес, включително всички части на техническия проект. Заради необходимостта от укрепване на обекта и извършване на основен ремонт, училището няма да бъде отворено на 15-ти септември. „Децата ще бъдат върнати тогава, когато сградата бъде обезопасена напълно. Работим активно, но има нормативни срокове, които трябва да се спазват“, обясни кметът.

Зам.-кметът Христо Иванов обясни, че до 15-ти август трябва да се получи разрешение за строеж, след което да се обяви обществена поръчка. До края на октомври трябва да се сключи договор и след това да започне същинското строителство. Ако няма обжалвания на процедурите по КЗК, сградата на НУ „Васил Левски“ трябва да бъде пусната в експлоатация до края на месец декември.

Община Варна вече е сезирала Районната прокуратура за некачественото строителство. Възложеното обследването на конструкцията е установило, че констативният акт 15 на сградата „не отговаря на истината за изпълнението на строежа - извършени са значителни промени в конструкцията, които не са отразени в констативния акт и това е възможна предпоставка представеният акт 15 да бъде считан като документ с невярно съдържание“.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.