Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публ. Зап. № 254/27.06.2018 г. на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-579 (ПИ № 10135.1506.579) ,кв. 81 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Дебър“ № 8 - 05.07.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.