Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 юли 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'' във връзка с открита процедура на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС -11.07.2018 г.

Във връзка с открита процедура  на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, моля на сайта на община Варна да бъде публикувано изготвено от независим оценител равностойно парично обезщетение, както следва:

Идентификатор

Адм. адрес, на имота по инд. От СГКК - Варна

Площ на отчуждаване

Собственик, съгласно документ за собственост от СВ и СГКК

Размер на парично обезщетение

1

Проектен идентификатор  10135.27.4

10135.27.4.1

10135.27.4.2

Ул. „Пробуда“

 

 

270 кв.м

56 кв.м – ЗП

37,75 кв.м - ЗП

Даниела Колева Стоянова

Вяра Августинова Жекова

 

 

земя

81 000 лв.

сгради

56 300 лв.

2

Проектен идентификатор  10135.27.18

10135.27.18.1

Ул. „Пробуда“

 

 

174 кв.м

147,50 кв.м - ЗП

Симеон Вичев Симеонов

 

земя

52 200 кв.м

сгради

112 900 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.