Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
26 юли 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС на обект: „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“..." - 26.07.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А:

         Собствениците на недвижими поземлени за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, които попадат  в реализиране на обект: „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода“, съгласно одобрен със заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Зам. Министъра на РРБ, ПУП-ПРЗ на КК „„Св. Св. Константин и Елена“,  както следва:

 

Идентификатор на имота

Адм.адрес/трайно предназначение по инф. от СГКК - Варна

Площ за отчужд./

кв.м.

Собственик, съгласно док. за собственост от СВ и СГКК - Варна

Размер на паричното обезщетение/лв.

1.

10135.2569.54

к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

 

 

77

„Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД

75 200

2.

10135.2569.287

к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

 

367

„Раби парк резиденс „ЕООД

358 600

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.