Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 7 бр. неполучени съобщения, че със Заповед № Г-182/12.06.2018 г. на Зам.-Кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIV-977, кв. 130 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 24 - 01.08.2018 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.