Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 август 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" във връзка с открита процедура на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 09.08.2018 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с открита процедура  на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, моля на сайта на община Варна да бъде публикувано изготвено от независим оценител равностойно парично обезщетение, както следва:

Идентификатор на имота

Адми. Адрес на имота по инд. тт СГКК - варна

Площ за отчуждаване

Собственик, съгласно документ за собственост

Размер на парично обезщетение

1.

Сграда с проектен идентификатор 10135.27.16.1

Ул. „Пробуда“

ЗП= 80 кв.м

 

Мартин Любомиров Димитров

 Сграда

61 235,20 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.