Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 септември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение и издаване на протокол - 10.09.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Радослав Дечев, Стоянка Стоянова, Тодорка Сидерова, Неделчо Панев, наследниците на Милка Алексиева и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ084409ВН/24.08.2018г. от Маргарита Иванова Бояджиева за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №4983, к.р.403 по плана на новообразуваните имоти на С.О. м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център Варна и изменен със заповед №18-9857-07.07.2014г. на Началник СГКК – гр. Варна, че на 21.09.2018г. от 14,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.