Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 септември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение в НПИ №2324, кр. 551 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ракитника”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 12.09.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Симеон Джаков, наследниците на Анастасия Христова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ087288ВН/03.09.2018г. от Тихомир Николов чрез адв. Кирил Костов за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №2324, кр. 551 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ракитника”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/387/20.09.2002г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 21.09.2018г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.