Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 септември 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение на ПИ 1716 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 13.09.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Държавно горско стопанство гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 083715 ВН/23.08.2018г. на Община  Варна от н-ци на Стоян Костов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1716 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 21.09.2018г. от 11.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.