Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка - 02.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Всички заинтересовани лица, че на 21.09.2018  г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Недялков Влаев, чрез пълномощник Валентина Георгиева Димитрова – молба Вх. № АУ 094725 ВН / 21.09.2018 г. за ПИ 523 по плана на  местност “Крушова градина”- с.о., земл. на с.Константиново, общ. Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Всички заинтересовани лица, че на 21.09.2018  г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Росен Недялков Влаев, чрез пълномощник Валентина Георгиева Димитрова – молба Вх. № АУ 094725 ВН / 21.09.2018 г. за ПИ 524 по плана на  местност “Крушова градина”- с.о., земл. на с.Константиново, общ. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.