Търсене
Начало » Новини
05 октомври 2018

Съобщение относно доклад за ОВОС на „ОДЕСОС ПБМ“ АД

Съобщение

На основание чл.97,ал.5 от Закона за опазване на  околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширяване на пристанище за обществен транспорт Одесос ПБМ Варна“ (Доклад за ОВОС) с възложител „ОДЕСОС ПБМ“ АД  за срок от 30 дни.

Докладът за ОВОС  може да бъде разгледан  в стая 411, в сградата на общинската администрация в часовете от  9ч. до 12ч. и от 14ч. до 17ч.

След изтичане на тридесетдневния срок ще бъде проведено  обществено обсъждане, което ще се състои на 09.11.2018г. (петък) от 9.30ч.в сградата на Община Варна, зала „Пленарна“.

В рамките на обявения период  всеки има възможност да се запознае с  Доклада за ОВОС и да представи в деловодството на Община Варна до Дирекция ИИБ своите мнения и предложения.

Последните могат да бъдат представени и в деня на общественото обсъждане или до три дни след него. Телефони  за контакт: 052/820 159; 820 330 – инж. Диана Кирчева – Главен експерт 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.