Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД" във връзка със започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 348 по ПНИ на с.о. „Траката” - 09.10.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-      Здравка Адамова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

Във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 348 по ПНИ на с.о. „Траката”, по искане на Руска Стоянова е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/, за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.