Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост - 09.10.2018 г.

   Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Анна Ганчева Банкова и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ088438ВН/05.09.2018 г. на община Варна от Василена Ганчева Иванова чрез адв.Марияна Котари, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на:

Апартамент №9 с площ 48 кв.м., изба №2 с площ 6,07 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Густав Вайганд“ №12, ет.5.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.