Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
16 октомври 2018

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност Експерт „Комуникация и информация“ по проект №BG05SFOP001-4.001-0015-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Варна“ по ОП „Добро управление“ 2014–2020 г.- 16.10.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.