Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публ. Зап. № 422/24.10.2018 г. на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ II-6 (ПИ № 10135.1507.390), кв. 19 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Петър Енчев“ № 12 - 26.10.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.