Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 октомври 2018

Район "Одесос" публикува Заповед № 424/24.10.2018г. на Главен архитект на Общ.Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-3, ул.„Черни връх“25 и ул.„Димитър Станчев"6 - 31.10.2018 г.

Район "Одесос" публ. Зап. № 424/24.10.2018г. на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-3 (ПИ № 10135.1501.811) и УПИ XIII-4 (ПИ № 10135.1501.810), кв. 317 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Черни връх“ № 25 и ул. „Димитър Станчев“ № 6.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.