Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публ. Зап. 440/05.11.2018 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за ПУП за изменение на ЗРП на ЦГЧ за УПИ XI-10 (ПИ № 10135.1507.379) в кв. 18 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Воден“ № 23 - 09.11.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.