Търсене
Начало » Новини
21 декември 2018

Касите на дирекция „Местни данъци“ ще работят от 8 ч. до 17,30 ч.

Дирекция „Местни данъци“ уведомява гражданите, че в оставащите до края на годината работни дни, касите за заплащане на местни данъци и такси, както и за прием на документи, находящи се на бул. “Сливница“ №191 /сградата на Изчислителен център/, ще работят от 08.00 ч. до 17.30 ч.  

Без промяна остава работното време на касовите салони:

-   на бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски) - от 09.00 до17.30 ч.; 

-   на площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.; 

- на бул. “Осми Приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч.,с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.;

- на ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17:00ч., с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:00-15:15ч.;

-   в кв. „Виница“, сградата на кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00ч,. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:15-15:30ч.

Задълженията могат да се заплатят:

·         В брой или с ПОС на касите на дирекция "Местни данъци";

·         Централна Кооперативна Банка АД;

·         Банка ДСК, Банка Пиреос,  Изипей АД;

·         Български Пощи ЕАД;

·         Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);

·         Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/); 

·         По Интернет, чрез www.ePay.bg;

·         Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

BIC CECBBGSF

44 14 00     Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00     Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;  

44 22 00     Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00     Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00     Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00     Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00     Туристически данък;

44 65 00     Приходи от глоби и санкции;

44 80 13     Такси за притежаване на куче 

Информация за размера на задълженията може да бъде получена на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци”,  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.